Răspunsul CNA la sesizarea Alianței privind pretinsele abuzuri în serviciu ale directoarei Liceului Teoretic ”Iulia Hașdeu”, dna Eleonora Goncear

Prin prezenta, Centrul Național Anticorupție Vă informează că a examinat demersul Alianței Anticorupție cu privire la pretinsele abuzuri în serviciu și lipsă de integritate profesională în activitatea directoarei Liceului Teoretic ,,Iulia Hașdeu", dna Eleonora Goncear, care somează părinții ai căror copii își fac studiile în această instituție de învățământ să procure uniforme școlare de la un anumit producător și la un anumit preț.

În rezultatul examinării faptelor invocate s-a stabilit, că Liceul Teoretic ,,Iulia Hașdeu" activează în baza ,,Regulamentului privind organizarea și funcționarea Liceului Teoretic ,,Iulia Hașdeu", aprobat de Consiliul profesoral la 26.08.2009 și coordonat cu Direcția Educație Tineret și Sport sec.Botanica.

Articolul 71 al prezentului Regulament stipulează, că de atribuțiile Consiliului de Administrație al liceului (organ care asigură aplicarea înpractică a prevederilor actelor normative) ține urmărirea respectării de către elevi și întregul personal al liceului a Regulamentului de ordine interioară, iar prevederile art. 56 din Regulament menționează, responsabilitatea elevilor să se prezinte la liceu în uniformă școlară stabilită de comun acord cu părinții-elevii-profesorii.

Totodată, prevederile alin.(1), art.58 din Legea învățământului nr.547-XIII din21.07.1995 stipulează obligativitatea elevilor de a îndeplini cerințele statutuluiinstituției de învățământ în care își fac studiile, alte mențiuni privitor la uniformă nu sunt prevăzute.Astfel putem constata, că la moment nu există acte normative care ar reglementa necesitatea introducerii, procurării și utilizării uniformei școlare în instituțiile de învățământ, acest fapt rămânând la discreția administrației instituțiilor de învățământ  și a părinților.

În procesul examinării demersului a fost stabilit, că aspectele similare cu privire la pretinsele abuzuri din partea directoarei Liceului Teoretic ,,Iulia Hașdeu", dna Eleonora Goncear, au fost examinate de către procurorul Procuraturii sec.Botanica, dna Victoria Lanovenco. În cadrul controlului efectuat nu au fost stabilite elementele componenței de infracțiuni prevăzute de Codul penal, deoarece de competența instituției preuniversitare este adoptarea regulamentului de ordine interioară și introducerea uniformei în incinta instituției de învățământ.

În procesul controlului s-a stabilit că administrația liceului a organizat adunări de informare atât cu elevii cât și cu părinții elevilor, care au fost informați despre instituirea uniformei și au participat la alegerea acesteia. Totodată uniformele se procură de către părinți direct de la furnizor și astfel administrația liceului nu are încheiate careva contracte în acest scop. În rezultat, a fost emisă Ordonanța de refuz în începerea urmăririi penale pe cazul dat (Ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale din 27.10.2014), din motiv că fapta nu întrunește elementele unei infracțiuni.

Reieșind din cele expuse și având în vedere faptul că aspectele invocate au fost verificate de Procuratura sec.Botanica în cadrul procesului penal nr. 118 din 19.09.2014, iar în privința faptului dat există o hotărâre neanulată de neîncepere a urmăririi penale, respectând prevederile alin. 8) art.275 Cod de procedură penală examinarea a fost sistată.

Având în vedere cele expuse, intervenția Centrului este inoportună.

Share.