Răspuns suplimentar al CPEDAE la sesizarea privind eventuala încălcare a drepturilor copilului la învăț

Ca urmare a sesizării Dumneavoastră din 20.10.14, vă aducem la cunoștință că ședința de audieri pe cauza indicată va avea loc în ziua de 22 decembrie 2014, ora 15.00 în sediul Consiliului, pe adresa: sala de ședințe bir.616, etaj 6, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.180, mun.Chișinău. Astfel sînteți citați de a vă prezenta la ședința de audieri în calitate de parte interesată pentru a da explicații Consiliului și de a pune întrebări reclamatei. Neprezentarea părților nu va împiedica Consiliul să examineze plîngerea.

Totodată, Consiliul vă comunică că aveți dreptul la avocat sau reprezentant ales de Dumneavoastră care să vă reprezinte și să vă ofere asistență pe parcursul acestor proceduri și împuternicirile acestuia urmează a fi dovedite prin mandat de avocat sau procură autentificată notarial. Aveți dreptul să prezentați martori pentru a fi audiați la ședința Consiliului. În cazul dacă veți dori audierea martorilor, vă revine sarcina să le asigurați prezența la ședința de audieri a Consiliului la care sînteți citat. Martorii trebuie să dețină buletinul de identitate la sine. Toate ședințele Consiliului, cu excepția celor de deliberare, sînt deschise publicului. Dacă doriți examinarea cauzei în ședință închisă, rugăm să depuneți o cerere motivată către data de 8 decembrie 2014. susținerile scrise ale dumneavoastră și toate probele suplimentare pe care doriți să le depuneți la acest dosar, rugăm să fie prezentate în 3 copii.

 

Share.