Răspunsul Ministerului Justiţiei la Apelul public al Alianţei Anticorupţie la cererea de asumare a răspunderii de către Guvern pentru Legea finanţării partidelor politice

Cu referire la Apelul public din 24 septembrie 2014 în adresa Guvernului, comunicăm următoarele.
proiectul Legii care vizează finanţarea partidelor politice a fost adoptat de către parlament în prima lectură. Guvernul nu poate obliga Parlamentul să examineze într-un anumit termen, în a doua lectură, proiectele de legi considerate de către Guvern ca fiind prioritate.
Ministerul Justiţiei aduce mulţumiri pentru propunerile  şi sugestiile înaintate privind ameliorarea legislaţiei electorale. Acestea vor fi examinate şi, după caz, vor fi luate în considerare la înaintarea propunerilor respective de perfecţionare a legislaţiei electorale. Totodată, remarcăm faptul că în perioada campaniei electorale legislaţia electorală nu poate fi modificată.

Share.